JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI KOMENDA ZA LETO 2018

Razpisovalec:

Občina Komenda

Predmet javnega razpisa:

je sofinanciranje:

- ŠPORTNIH PROGRAMOV:
o Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (ŠVOM prostočasno):
*celoletni športni programi za otroke in mladino (do 5, do 15 in do 19 let).
o Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (ŠVOM
usmerjeni):
* celoletni športni programi otrok (pripravljalni: 6/7, 8/9 in 10/11 let),
* celoletni športni programi otrok (tekmovalni: 12/13 in 14/15 let),
* celoletni športni programi mladine (tekmovalni: 16/17 in 18/19 let).
* dodatni programi kategoriziranih športnikov mladinskega in perspektivnega
razreda.
o Kakovostni šport (KŠ):
* uporaba športnih objektov za potrebe kakovostnega športa,
* dodatni programi kategoriziranih športnikov državnega razreda.
o Športna rekreacija (RE):
* celoletni športni programi za odrasle.
o Šport starejših (ŠSta):
* celoletni športni programi za starejše.
- RAZVOJNIH DEJAVNOSTI V ŠPORTU:
o izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
-  ORGANIZIRANOSTI V ŠPORTU:
o delovanje športnih društev

 

Potencialni prijavitelji:

- športna društva in športne zveze, ki so registrirani v RS,
- zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo športne programe določene z LPŠ,
- pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v RS,
- samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v RS,
- ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja ustanove in
- zasebni športni delavci.

Vrednost razpisa:

73.300,00 €

Rok za oddajo prijav: 18. maj 2018

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

četrtek: 11.00-17.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619