Javni razpis za sofinancirnaje projektov razvoja in profesionalizacije nevladnih organizacij in prostovoljstva

Razpisovalec:

Ministrstvo za javno upravo

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki bodo prispevali k razvoju in profesionalizaciji nevladnih organizacij in prostovoljstva v Sloveniji. Sofinancirani bodo projekti v katerikoli fazi razvoja ali izvedbe, ki bodo ustrezno identificirali in naslavljali potrebe v okolju z zagotavljanjem učinkovitih in kakovostnih storitev, ki bodo prispevale k zagotavljanju trajnostno naravnanih delovnih mest v nevladnem sektorju. Ministrstvo bo v okviru izbranih projektov subvencioniralo:
 
SKLOP A:
- trajnostno naravnana delovna mesta v nevladnih organizacijah;(subencija zaposlitve za najmanj 15 mesecev)
 
SKLOP B:
- trajnostno naravnana delovna mesta za mentorje in koordinatorje prostovoljstva v prostovoljskih organizacijah (subvenicja zaposlitve za najmnaj 15 mesecev)

 

 

Potencialni prijavitelji:

 Prijavitelj,  mora na dan prijave na javni razpis izpolnjevati vse spodaj navedene pogoje ter ostale pogoje navedene v razpisni dokumentaciji:

1. je nevladna organizacija, ki izpolnjuje pogoje določene v 2. členu Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21 /18) ali  prostovoljska organizacija, ki izpolnjuje pogoje določene v prvem odstavku 9. člena Zakona o prostovoljstvu (Uradni list RS, št.10/11, 16/11 – popr. 2n 82/15),
 
2. je imel v letu 2017 najmanj 20.000 EUR prihodka,
 
3. ima na dan prijave na javni razpis zaposleno vsaj eno (1) osebo za polni delovni čas oz. se dopušča tudi delna zaposlitev več oseb za kvoto ene (1) zaposlitve za polni delovni čas, vendar največ dve (2) osebi, 
 

Vrednost razpisa:

2.000.000 EUR

Zneski in delež financiranja:

subvencija v višini 20.000 € za eno zaposlitev ( stroški dela, ki jih sestavljajo bruto plača z vsemi pripadajočimi davki in prispevki, ki ne vključujejo povračila stroškov v zvezi z delom (prehrana med delom, prevoz na delo in z dela) ter regresa, morajo v obdobju 12 mesecev znašati najmanj 17.500 EUR.)

Opombe:

V okviru prijavljenega projekta lahko prijavitelj, ali v primeru projektnega partnerstva, vsak projektni partner, zaprosi za sofinanciranje oz. subvencioniranje največ dveh (2) delovnih mest in ne več kot skupaj šest (6) delovnih mest za posamezen projekt, v primeru projektnega partnerstva.

Oseba, ki bo zaposlena na subvencioniranem delovnem mestu mora imeti zaključeno vsaj 7. stopnjo izobrazbe (univerzitetni program oz. 2. bolonjska stopnja) ali najmanj 5 let delovnih izkušenj v nevladnem sektorju ali na področju dela, ki ga bo opravljala v okviru prijavljenega projekta;  

Obvezna je sklenitev pogodbe o zaposlitvi za neprekinjeno obdobje najmanj 15 mesecev za polni delovni čas (praviloma za 40 ur na teden razen, če je osebi z odločbo priznana pravica do dela s krajšim delovnim časom od polnega);

Rok za oddajo prijav: 18. junij 2018

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

četrtek: 11.00-17.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619