Razpis za zbiranje predlogov – EACEA/16/2018 V okviru programa Erasmus+, ključni ukrep 3 – Podpora za reformo politik Združena evropska mladina

Razpisovalec:

EACEA - Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo

Predmet javnega razpisa:

Cilj projektov Združene evropske mladine je ustvariti mreže za spodbujanje regionalnega partnerstva in pri tem tesno sodelovati z mladimi iz vse Evrope (države, vključene v program Erasmus+). Mreže bi organizirale izmenjave, spodbujale usposabljanje (na primer za mladinske voditelje) in omogočale, da mladi sami vzpostavijo skupne projekte.Projekti Združene evropske mladine bodo podpirali pobude vsaj petih mladinskih organizacij iz petih različnih držav, upravičenih do programa Erasmus+, da bi te izmenjevale svoje zamisli o EU, spodbujale širšo državljansko udeležbo in pomagale spodbujati občutek evropskega državljanstva. Cilj pobude bo združiti evropsko mladino iz vse Evrope, z vzhoda, zahoda, severa in juga.

Tematske prednostne naloge so aktivno državljanstvo, vzpostavljanje mrež, evropske vrednote in evropsko državljanstvo, demokratična udeležba, demokratična odpornost in socialna vključenost, vse v povezavi z mladino.

Potencialni prijavitelji:

neprofitne organizacije, združenja in nevladne organizacije, vključno z evropskimi mladinskimi organizacijami,
socialna podjetja,
javni organi na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni,
združenja regij,
evropska združenja za regionalno sodelovanje,
profitni organi, dejavni na področju družbene odgovornosti podjetij,

Vrednost razpisa:

5 000 000 €

Zneski in delež financiranja:

Finančni prispevek EU je najmanj 100 000 EUR in ne more presegati 500 000 EUR. Omejen je na najvišjo stopnjo sofinanciranja v višini 80 % upravičenih stroškov projekta.

Rok za oddajo prijav: 25. maj 2018

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

vsak prvi četrtek v mesecu:         8.00-15.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619