3.javni poziv partnerstva LAS Zasavje

Razpisovalec:

Partnerstvo LAS Zasavje

Predmet javnega razpisa:

Namen javnega poziva je izbor operacij, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja Partnerstva LAS Zasavje za obdobje 2014-2020 (z vsemi njenimi spremembami) in sofinanciranje njihovih upravičenih stroškov.

Tematska področja ukrepanja:
- Ustvarjanje novih delovnih mest
- Razvoj osnovnih storitev
- Varstvo okolja in ohranjanje narave
- Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin

Potencialni prijavitelji:

V primeru kandidiranja za sredstva EKSRP: • LAS, fizične in pravne osebe. V primeru kandidiranja za sredstva ESRR: • LAS, pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki, nevladne organizacije in institucije regionalnega razvoja.

Vrednost razpisa:

Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 418.281,43 €, od tega 88.114,55 € iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in 330.166,88 € iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

Zneski in delež financiranja:

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov v primeru Evropskega sklada za regionalni razvoj znaša 80%, v primeru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja pa 85%.

Rok za oddajo prijav: 22. junij 2018

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

četrtek: 11.00-17.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619