Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v občini Logatec za leto 2018

Razpisovalec:

Občina Logatec

Predmet javnega razpisa:

Občina Logatec razpisuje nepovratna finančna sredstva za uresničevanje ciljev ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Logatec za leto 2018, ki se usmerjajo preko pravil za državne pomoči. Na nevladne organizacije se nanaša:

- UKREP 3: Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in
trženja. 

Potencialni prijavitelji:

- registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine Logatec ali regije, z izvedenim letnim občnim zborom, ki izkazuje vsaj dvajset (20) evidentiranih članov kmetijskega gospodarstva (KMG MID);
- organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči na področju kmetijstva na območju občine Logatec ali regije.

Vrednost razpisa:

5.000,00 EUR za ukrep 3

Zneski in delež financiranja:

Vlagatelji ob izpolnjevanju pogojev lahko prejmejo do 100 % upravičenih stroškov pri čemer DDV ni upravičen strošek. Pomoč se ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo presegli skupni znesek »de minimis« pomoči, ki ne sme preseči 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije.

Rok za oddajo prijav: 7. maj 2018

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

vsak prvi četrtek v mesecu:         8.00-15.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619