Erasmus+: razpis za zbiranje predlogov - ključni ukrep 3 - podpora za reformo politik - Združena evropska mladina

Razpisovalec:

EACEA - Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo

Predmet javnega razpisa:

Je sofinanciranje pobud vsaj petih mladinskih organizacij iz petih različnih držav, upravičenih do programa Erasmus+, da bi te izmenjevale svoje zamisli o EU, spodbujale širšo državljansko udeležbo in pomagale spodbujati občutek evropskega državljanstva. Cilj pobude bo združiti evropsko mladino iz vse Evrope, z vzhoda, zahoda, severa in juga.

Tematske prednostne naloge so aktivno državljanstvo, vzpostavljanje mrež, evropske vrednote in evropsko državljanstvo, demokratična udeležba, demokratična odpornost in socialna vključenost, vse v povezavi z mladino.

Potencialni prijavitelji:

Na razpisu lahko sodelujejo samo pravne osebe s sedežem v eni od držav, vključenih v program. Sodelujoče organizacije so lahko:

- neprofitne organizacije, združenja in nevladne organizacije, vključno z evropskimi mladinskimi organizacijami,
- socialna podjetja,
- javni organi na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni,
- združenja regij,
- evropska združenja za regionalno sodelovanje,
- profitni organi, dejavni na področju družbene odgovornosti podjetij, s sedežem v državi, vključeni v program Erasmus+.

Minimalna sestava partnerstva za ta razpis je vsaj pet partnerjev iz petih različnih držav, ki so upravičene do sodelovanja v programu Erasmus+. Organizacije, ki se prijavijo, morajo dokazati sposobnost zagotavljanja dobrega geografskega ravnovesja v smislu partnerjev iz različnih območij, vključenih v program Erasmus+. To pomeni, da morajo partnerji prihajati iz držav, ki pokrivajo različne regije, vključene v program Erasmus+: vzhod, zahod, sever in jug.

Vrednost razpisa:

5 mio EUR

Zneski in delež financiranja:

Finančni prispevek EU je najmanj 100 000 EUR in ne more presegati 500 000 EUR. Omejen je na najvišjo stopnjo sofinanciranja v višini 80 % upravičenih stroškov projekta.

Rok za oddajo prijav: 25. maj 2018

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

vsak prvi četrtek v mesecu:         8.00-15.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619