Javni razpis za izbor operacij »Izvedba pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi«

Razpisovalec:

Ministrstvo za zdravje

Predmet javnega razpisa:

Predmet JR je sofinanciranje treh pilotnih projektov, ki bodo testirali nove integrirane rešitve na področju dolgotrajne oskrbe za osebe starejše od 18 let, ki so trajno odvisne od tuje pomoči.

Potencialni prijavitelji:

Prijavitelj je lahko izvajalec socialnovarstvenih storitev pomoči družini na domu ali izvajalec patronažnega varstva, ki je del javne mreže. Vsak izvajalec lahko nastopa samo enkrat kot prijavitelj na JR. Konzorcij mora kot obvezne partnerje vključevati ostale izvajalce dolgotrajne oskrbe lokalnega okolja. Dodatni partnerji so lahko: regijske bolnišnice, območna enota ZZZS, lokalna enota ZPIZ, humanitarne organizacije in organizacije v javnem interesu na področju zdravstva in sociale, organizirani prostovoljci ter ponudniki storitev in pripomočkov informacijsko komunikacijske tehnologije in storitev na daljavo.

Vrednost razpisa:

Skupna vrednost razpoložljivih nepovratnih sredstev za javni razpis znaša za leta 2018, 2019 in 2020 največ do 6.100.000,00 EUR. Razpisana sredstva se zagotavlja v okviru proračuna Republike Slovenije – namenskih sredstev kohezijske politike.

Zneski in delež financiranja:

Prijavitelj lahko zaprosi za 100 % sofinanciranje stroškov projekta.

Opombe:

Nevladne organizacije lahko pri projektu sodelujejo kot partnerska organizacija

Rok za oddajo prijav: 14. maj 2018

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

vsak prvi četrtek v mesecu:         8.00-15.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619