ERASMUS+: Socialno vključevanje in skupne vrednote - prispevek na področju izobraževanja, usposabljanja in mladih

Razpisovalec:

EACEA - Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo

Predmet javnega razpisa:

Je sofinanciranje projektov nadnacionalnega sodelovanja na področju izobraževanja, usposabljanja in mladih. Razpis obsega dva sklopa, in sicer za izobraževanje in usposabljanje (sklop 1) ter za mlade (sklop 2) in je namenjen:

1. razširjanju in/ali povečevanju dobrih praks na področju okolja za vključujoče izobraževanje/mlade in/ali spodbujanju skupnih vrednot, uvedenih zlasti na lokalni ravni. V okviru tega razpisa povečevanje pomeni izvajanje dobre prakse v širšem obsegu/njen prenos v drugo okolje ali njeno izvajanje na višji/sistemski ravni;

ali

2. razvoju in izvajanju inovativnih metod in praks za razvijanje okolja za vključujoče izobraževanje/mlade ter spodbujanje skupnih vrednot v posebnih okoliščinah.

Priporočljivo je, da projekti iz obeh sklopov vključujejo vzornike in aktivnosti, povezane z Evropskim letom kulturne dediščine 2018, kadar je to primerno.

Potencialni prijavitelji:

Upravičeni prijavitelji so javne in zasebne organizacije, ki delujejo na področju izobraževanja, usposabljanja in mladih, ali drugi družbeno-gospodarski sektorji ali organizacije, ki izvajajo medsektorske dejavnosti (npr. kulturne organizacije, civilna družba, športne organizacije, centri za priznavanje diplom, gospodarske zbornice, panožne organizacije itd.).

Na razpisu lahko sodelujejo samo pravne osebe s sedežem v eni od naslednjih držav z dogovorjenim programom:

28 držav članic Evropske unije,
države Efte/EGP: Islandija, Lihtenštajn, Norveška,
državi kandidatki EU: nekdanja jugoslovanska republika Makedonija in Turčija.
Za ta razpis za zbiranje predlogov morajo partnerstvo sestavljati najmanj štiri upravičene organizacije iz štirih različnih držav, vključenih v program. Če so v projekt vključene mreže, morata konzorcij sestavljati vsaj dve organizaciji, ki nista članici mreže, v konzorciju pa morajo biti skupno zastopane vsaj štiri upravičene države.

Vrednost razpisa:

Skupni proračun znaša 14 000 000 EUR in je razdeljen na: sklop 1 - Izobraževanje in usposabljanje - 12 000 000 EUR; sklop 2 - Mladi - 2 000 000 EUR

Zneski in delež financiranja:

Najvišji znesek nepovratnih sredstev na projekt bo znašal 500 000 EUR. Finančni prispevek EU ne more presegati 80 % skupnih upravičenih stroškov projekta.

Rok za oddajo prijav: 22. maj 2018

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

vsak prvi četrtek v mesecu:         8.00-15.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619