2. Javni poziv podpori izvajanja operacij v okviru strategije lokalnega razvoja Las Barje z zaledjem za leto 2019, 2020 in 2021

Razpisovalec:

LAS Barje z zaledjem

Predmet javnega razpisa:

Je sofinanciranje:
- spodbujanja in razvoja turistične ponudbe,
- spodbujanja trajnostne pridelave hrane,
- aktiviranja notranjih virov,
- podpore naložbam,
- ohranjanja naravnih virov,
- izvajanja aktivnosti za utrjevanje zavesti o lokalni pripadnosti,
- oblikovanja in aplikacija modelov medgeneracijskega sodelovanja in vključevanja vseh ranljivih skupin v gospodarske in družbene aktivnosti.

Poziv je razdeljen na dva sklopa:
Sklop A – operacije, ki se sofinancirajo in sredstev EKSRP,
Sklop B – operacije, ki se sofinancirajo iz sredstev ESRR.

Potencialni prijavitelji:

Sklop A - EKSRP
Upravičenci do sredstev so LAS ter fizične in pravne osebe, ki imajo stalno bivališče oziroma sedež na območju LAS, registrirano izpostavo, podružnico, organizacijsko enoto oziroma poslovno enoto na območju LAS. Upravičenci so to tudi pravne osebe javnega prava ali pravne osebe zasebnega prava v javnem interesu, ki delujejo na območju LAS.

Sklop B - ESRR
Upravičenci so lokalne akcijske skupine LAS, pravne osebe javnega in zasebnega prava, nevladne organizacije, institucije lokalnega razvoja. Fizične osebe, razen samostojnih podjetnikov niso upravičenci.

Vrednost razpisa:

577.774,87 EUR

Zneski in delež financiranja:

Delež sofinanciranja za operacije, sofinancirane iz EKSRP (Sklop A) in ESRR (Sklop B ) znaša: 80 % upravičenih stroškov. 

 

Rok za oddajo prijav: 14. september 2018

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

vsak prvi četrtek v mesecu:         8.00-15.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619