Javni razpis za financiranje in sofinanciranje programov za področje humanitarnih dejavnosti in prireditev humanitarnih društev in organizacij, ki imajo sedež ali delujejo na območju Občine Trzin za leto 2014.

Razpisovalec: Občina Trzin

Predmet javnega razpisa:

 Javni razpis za financiranje in sofinanciranje programov na področju humanitarnih dejavnosti v Občini Trzin za leto 2014 (v nadaljevanju javni razpis) je namenjen društvom in organizacijam, ki samostojno ali v sodelovanju s pristojnimi službami ali javnimi zavodi v skladu z načeli prostovoljstva opravljajo  humanitarne dejavnosti na območju Občine Trzin (v nadaljevanju občine) in v korist občanov občine in vključujejo prostovoljce iz občine kot svoje člane. Za financiranje ali sofinanciranje svojih programov na podlagi tega razpisa lahko kandidirajo društva in organizacije (v nadaljevanju prijavitelji), ki so bili ustanovljeni in registrirani za opravljanje dejavnosti na področjih, kot so: reševanje ogroženih ljudi in življenj, lajšanje socialnih in psihosocialnih stisk in težav, izboljšanje socialnega položaja, krepitev zdravja, preprečevanje poslabšanja socialnega položaja, preprečevanje poslabšanja zdravstvenega stanja oseb s kronično boleznijo in doseganje drugih človekoljubnih ciljev v skladu s svojimi pravili in programi

Potencialni prijavitelji: Potencialni prijavitelji so društva in organizacije, ki izpolnjujejo razpisne pogoje:

 -          da opravlja eno od dejavnosti in prijavlja program s področja ene ali več dejavnosti, ki so navedene oziroma opisane v Pravilniku o financiranju in sofinanciranju programov za področje humanitarnih dejavnosti in prireditev humanitarnih društev in organizacij, ki imajo sedež ali delujejo na območju Občine Trzin (v nadaljevanju pravilniku), 

-          da ima (društvo, zavod, organizacija) sedež v Občini Trzin ali, 

-          da ima (društvo, organizacija) sedež v eni od sosednjih občin, vendar ima najmanj deset članov s stalnim bivališčem v Občini Trzin, ki so v preteklem letu plačali članarino,

-          da je soustanoviteljica zavoda Občina Trzin, kolikor ima zavod sedež zunaj Občine Trzin,

-          da že najmanj leto dni izvaja humanitarno dejavnost v Občini Trzin,

-          da ima zagotovljene temeljne pogoje za uresničitev prijavljenega programa,

-          da ima urejeno dokumentacijo in evidenco o članstvu, kolikor gre za društvo ali organizacijo,

-          da ima urejeno dokumentacijo in evidenco o svoji dejavnosti,

-          da je v preteklih letih izpolnjeval pogodbene obveznosti, če je bil financiran iz Proračuna Občine Trzin,

da izpolnjuje oziroma je pripravljen izpolnjevati druge pogoje predpisane s pravilnikom

Vrednost razpisa: 6.860,00 €. 

Rok za oddajo prijav: 27. januar 2014

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00