Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma v Občini Dobrepolje za leto 2018

Razpisovalec:

Občina Dobrepolje 

Predmet javnega razpisa:

Je sofinanciranje letnih programov in projektov za leto 2018 na področju turizma v Občini Dobrepolje.

Potencialni prijavitelji:

Upravičenci do sredstev so izvajalci programov in projektov na področju turizma (društva, združenja in zveze), ki izvajajo dejavnosti, opredeljene v javnem razpisu in ki morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 
-  imajo sedež v Občini Dobrepolje, 
- so registrirani skladno z Zakonom o društvih in aktivno delujejo najmanj eno leto,  
- imajo urejeno evidenco o članstvu, plačano članarino in ostalo dokumentacijo, kot jo določa Zakon o društvih, 
- imajo zagotovljene osnovne pogoje (materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske) za realizacijo načrtovanih programov in projektov, 
- da vsako leto občinski upravi redno dostavljajo poročila o realizaciji programov in projektov ter plan aktivnosti za prihodnje leto, 
- da izvajajo redno turistično dejavnost na neprofitni ravni, 
- da izpolnjujejo ostale pogoje iz pravilnika in tega razpisa.

 

Vrednost razpisa:

7.400,00 EUR

Rok za oddajo prijav: 18. maj 2018

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

četrtek: 11.00-17.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619