2. javni poziv za izbor operacij za sofinanciranje iz sklada EKSRP v letih 2018, 2019

Razpisovalec:

LAS Sožitje med mestom in podeželjem 

Predmet javnega razpisa:

je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje stroškov, nastalih pri izvedbi operacij LAS ali lokalnih akterjev, katerih rezultati prispevajo k uresničevanju ciljev, zastavljenih v SLR.

 

 

Tematska področja in okvirna razpisana sredstva:
1. tematsko področje: Ustvarjanje delovnih mest - 50.000,00 €,
2. tematsko področje: Razvoj osnovnih storitev z - 260.000,00 €,
3. tematsko področje: Varstvo okolja in ohranjanje narave – 42.000 €
4. tematsko področje: Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin -  110.000,00 €. 

Potencialni prijavitelji:

Javni poziv velja za območje LAS SMP, ki pokriva območje občin Grosuplje, Ig, Mestna občina Ljubljana in Škofljica. Upravičenci do podpore so fizične in pravne osebe. Kadar je upravičenec fizična ali pravna oseba, je LAS zastopnik za vlaganje vlog in zahtevkov za izplačilo ter za dopolnitev vlog in zahtevkov za izplačilo. Upravičenci lahko predlagajo za sofinanciranje operacije, ki jih bodo izvedli sami ali s partnerji. 
 
Partner je lahko drug upravičenec, ki v operaciji aktivno sodeluje in delno pokriva stroške operacije (je plačnik stroškov ali prispeva k izvedbi operacije v obliki prispevka v naravi).
 
Upravičenec (in partner, kadar se operacije izvajajo s partnerjem) mora izpolnjevati sledeče pogoje:
- ima stalno bivališče na upravičenem območju LAS (če gre za fizično osebo) oziroma ima sedež, registrirano izpostavo, podružnico, organizacijsko enoto oziroma poslovno enoto na upravičenem  območju LAS (če gre za pravno osebo zasebnega prava) oziroma deluje na območju LAS (če gre za pravno osebo javnega prava ali za pravno osebo zasebnega prava v javnem interesu) in 
- ima zagotovljena sredstva za lastno sofinanciranje operacije (iz lastnih virov, iz drugih javnih oziroma zasebnih virov). 

Vrednost razpisa:

462.000 EUR

Zneski in delež financiranja:

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov znaša 85%.

Rok za oddajo prijav: Velja do porabe sredstev. Zadnji rok za prijavo je 30. marec 2019.

Naslednji roki za oddajo prijav: 30.9.2019

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

četrtek: 11.00-17.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619