Ključni ukrep 3: podpora za reformo politik Socialno vključevanje in skupne vrednote: prispevek na področju izobraževanja, usposabljanja in mladih

Razpisovalec:

Evropska komisija

Predmet javnega razpisa:

Razpis sofinancira projekte nadnacionalnega sodelovanja na področju izobraževanja, usposabljanja in mladih. Razpis obsega dva sklopa, in sicer za izobraževanje in usposabljanje (sklop 1) ter za mlade (sklop 2). V vsaki prijavi je treba obravnavati en splošni cilj in enega od posebnih ciljev, ki so za sklop 1 in sklop 2 navedeni ločeno. Projekti, predloženi na podlagi tega razpisa za oba sklopa, morajo biti namenjeni: 1. razširjanju in/ali povečevanju dobrih praks na področju okolja za vključujoče izobraževanje/mlade in/ali spodbujanju skupnih vrednot, uvedenih zlasti na lokalni ravni. V okviru tega razpisa povečevanje pomeni izvajanje dobre prakse v širšem obsegu/njen prenos v drugo okolje ali njeno izvajanje na višji/sistemski ravni; ali 2. razvoj in izvajanje inovativnih metod in praks za razvijanje okolja za vključujoče izobraževanje/mlade ter spodbujanje skupnih vrednot v posebnih okoliščinah. 

Potencialni prijavitelji:

Upravičeni prijavitelji so javne in zasebne organizacije, ki delujejo na področju izobraževanja, usposabljanja in mladih,
ali drugi družbeno-gospodarski sektorji ali organizacije, ki izvajajo medsektorske dejavnosti (npr. kulturne organizacije,
civilna družba, športne organizacije, centri za priznavanje diplom, gospodarske zbornice, panožne organizacije itd.).

Vrednost razpisa:

Skupni proračun, ki je na voljo za sofinanciranje projektov na podlagi tega razpisa za zbiranje predlogov, znaša
14 000 000 EUR in je razdeljen na:
- sklop 1 – Izobraževanje in usposabljanje 12 000 000 EUR
-  sklop 2 – Mladi 2 000 000 EUR
 

Zneski in delež financiranja:

Finančni prispevek EU ne more presegati 80 % skupnih upravičenih stroškov projekta. Najvišji znesek nepovratnih sredstev na projekt bo znašal 500 000 EUR.

Opombe:

Za ta razpis za zbiranje predlogov morajo partnerstvo sestavljati najmanj štiri upravičene organizacije iz štirih različnih
držav, vključenih v program.

Če so v projekt vključene mreže, morata konzorcij sestavljati vsaj dve organizaciji, ki nista članici mreže, v konzorciju
pa morajo biti skupno zastopane vsaj štiri upravičene države.

Dejavnosti se morajo začeti izvajati 31. decembra 2018; 15. ali 31. januarja 2019.

Rok za oddajo prijav: 22. marec 2018

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Regionalni center NVOStičišče NVO osrednje SlovenijeYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneZRSZZobčina litijaZagorje ob Savi

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

Pisarni sta zaradi preprečevanja širjenja okužb s koronavirusom do nadaljnjega za osebna srečanja zaprti. Dosegljivi smo preko e-pošte ali telefona. Hvala ta razumevanje.