Javni razpis za izbor kulturnih projektov za delovanje mreže multimedijskih centrov za leto 2014

Razpisovalec: JSKD

Predmet javnega razpisa:

 V okviru tega razpisa se financira delovanje programa regijskih multimedijskih centrov v vseh 12 statističnih regijah Slovenije. Sredstva so namenjena programom posameznih multimedijskih centrov, ki delujejo po načelu ustvarjalno-raziskovalnih laboratorijev in spodbujanja razvoja digitalne kulture ter delovanju regijskih kulturnih središč. Namen sofinanciranja je povečanje dostopnosti ter decentralizacija ponudbe multimedijskih vsebin ter višja raven ustvarjalnega dela s pomočjo sodobne informacijske in komunikacijske tehnologije. Prav tako so sredstva namenjena vzpostavitvi in vzdrževanju regijskih kulturnih portalov ter za zagotavljanju oskrbe s kulturnimi informacijami za posamezno regijo oziroma sodelovanju z zavodi, društvi, organizacijami, javnimi zavodi in posamičnimi producenti kulturnih vsebin v določeni regiji.

Potencialni prijavitelji: Na razpis se lahko prijavijo nevladne, neprofitne (kulturne) organizacije s statusom pravne osebe (društva, ustanove, zavodi in druge nevladne organizacije) oziroma javni zavodi s področja kulture v Sloveniji, ki izpolnjujejo v razpisu navedene pogoje.

Vrednost razpisa: 73.079,00 €

Zneski in delež financiranja: Zneski za upravičene dejavnosti so omejeni na najvišji zaprošeni znesek posameznega predlagatelja do višine 10.000 €. Zaprošena sredstva ne smejo presegati 70% celotnih prijaviteljevih upravičenih stroškov projekta, stroški IKT opreme pa ne smejo presegati 50% celotne vrednosti projekta.

Rok za oddajo prijav: 3. februar 2014

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00