Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občni Moravče za leto 2018

Razpisovalec:

Občina Moravče

Predmet javnega razpisa:

Za uresničevanje javnega interesa v športu se v občini v letu 2018 sofinancirajo naslednja področja športa:

ŠPORTNI PROGRAMI V ŠPORTNIH DRUŠTVIH:
• prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (ŠVOM prostočasno):
- celoletni športni programi predšolskih otrok, šoloobveznih otrok in mladine.
• športna vzgoja otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport (ŠVOM usmerjeni):
- celoletni pripravljalni programi ŠOM KŠ/VŠ (6-7 let, 8-9 let, 10-11 let),
- celoletni tekmovalni programi ŠOM KŠ/VŠ (12-13 let, 14-15 let),
- celoletni tekmovalni programi ŠOM KŠ/VŠ (16-17 let, 18-19 let).
• kakovostni šport (KŠ):
- uporaba športnih objektov za programe KŠ.
• športna rekreacija (RE):
- celoletni športni programi RE.
• šport starejših (ŠSta):
- celoletni športi programi ŠSta.

RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU:
• izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu.
ORGANIZIRANOST V ŠPORTU:
• delovanje športnih društev

Potencialni prijavitelji:

Na JR lahko kandidirajo naslednji izvajalci LPŠ:
• športna društva, ki so registrirana v Republiki Sloveniji,
• zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v občini,
• zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti
v športu.
Športna društva in njihova zveze imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju LPŠ. 

Vrednost razpisa:

Višina razpisanih sredstev na JR znaša 22.640,00 €. Proračunska sredstva so razporejena skladno s sprejetim
Odlokom o proračunu občine za leto 2018 in LPŠ v občini za leto 2018.

Rok za oddajo prijav: 23. marec 2018

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Regionalni center NVOStičišče NVO osrednje SlovenijeYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneZRSZZobčina litijaZagorje ob Savi

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

vsak dan med 9.00 in 15.00

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

po dogovoru