Javni razpis za sofinanciranje kmetijstva in razvoj podeželja v Občini Ivančna Gorica za leto 2018

Razpisovalec:

Občina Ivančna Gorica

Predmet javnega razpisa:

Predmet razpisa so državne pomoči, ki se bodo dodeljevale za ohranjanje, spodbujanje in razvoj podeželja v Občini Ivančna Gorica (v nadaljevanju: občina). Državne pomoči (NRP OB039-14-0001 - Subvencije v kmetijstvu-državna pomoč) se dodeljujejo za skupinske izjeme za kmetijstvo in sicer za izvajanje ukrepov s področja skupinskih izjem za kmetijstvo in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah (splošna pravila za gospodarstvo – pomoč »de minimis«) za naslednji vrsti ukrepov:
 
1. UKREPI V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE (EU) št. 702/2014
 
A. UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014). 
Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo se lahko dodeli za naslednje podprograme:
1.1. Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu,
1.2. Zemljiške operacije.
 
2. UKREPI »DE MINIMIS« POMOČI V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE (EU) št. 1407/2013
 
B. UKREP 6: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis
 
Pomoč iz ukrepa 6 se dodeli za: 
- predelavo primarnih kmetijskih proizvodov, gozdnih sadežev in zelišč; 
- prodajo pridelkov in izdelkov s kmetij; 
- turizem na kmetiji.
C. UKREP 9: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja.

Potencialni prijavitelji:

1) pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja, dejavna v primarni kmetijski proizvodnji, oziroma, v primerih ukrepov po členih 17, 21, 29 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 dejavna v kmetijskem sektorju, ter v primerih ukrepa po členu 38 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 dejavna v gozdarskem sektorju, ter so vpisana v register kmetijskih gospodarstev in imajo sedež na območju občine;
2) pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z nekmetijsko dejavnostjo na kmetijskem gospodarstvu ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov na kmetijskem gospodarstvu, imajo stalno prebivališče oziroma sedež v občini, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine;
3) člani kmetijskega gospodarstva, ki imajo stalno bivališče na naslovu nosilca dopolnilne dejavnosti,
4) organizacije, ki so registrirane za izvajanje storitev prenosa znanja in informiranja ter izobraževanja in usposabljanja,5) registrirana stanovska in interesna združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva, prehrane in čebelarstva na območju občine ali regije;

Vrednost razpisa:

Obseg razpisanih sredstev: 
- 79.900 EUR za naložbe v primarno kmetijsko proizvodnjo in naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, 
- 16.000,00 EUR za sofinanciranje delovanja društev na področju kmetijstva

Rok za oddajo prijav: 3. april 2018

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Regionalni center NVOStičišče NVO osrednje SlovenijeYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneZRSZZobčina litijaZagorje ob Savi

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

Pisarni sta zaradi preprečevanja širjenja okužb s koronavirusom do nadaljnjega za osebna srečanja zaprti. Dosegljivi smo preko e-pošte ali telefona. Hvala ta razumevanje.