Javni razpis za sofinanciranje društevenih projektov v občini Moravče za leto 2014

Razpisovalec: Občina Moravče

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa so programi in projekti, ki zajemajo vse oblike ustvarjanja in delovanja in so v javnem interesu. Predmet tega razpisa niso sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije v prostore.

Potencialni prijavitelji: Na razpis se lahko prijavijo društva in zveze, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

~ so registrirana za izvajanje dejavnosti in s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost,
~ društva, ki niso registrirana za kulturno, humanitarno, kmetijsko in športno dejavnost,
~ da imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničevanje načrtovanih aktivnosti,
~ da imajo sedež na območju občine Moravče,
~ da nimajo neporavnanih obveznosti do Občine Moravče,
~ da delujejo najmanj eno leto,
~ da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih,
~ da dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,
~ so registrirani v skladu z Zakonom o društvih,
~ občinski upravi vsako leto redno predložijo finančno poročilo in poročilo o realizaciji programov ter načrt aktivnosti za prihodnje leto.

Vrednost razpisa: Obseg razpoložljivih sredstev: Občina Moravče je za sofinanciranje društvenih projektov v letu 2014 namenila 8.090,00 EUR. Od tega je 2.000,00 EUR namenjenih Programom veteranskih organizacij in 6.090,00 EUR Sofinanciranju programov splošnih društev

Rok za oddajo prijav: 20. januar 2014

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00