Javni razpis o sofinanciranju kulturne dediščine v Občini Medvode v letu 2018

Razpisovalec:

Občina Medvode

Predmet javnega razpisa:

Občina Medvode razpisuje za leto 2018 sredstva za sofinanciranje akcij zaščite kulturne dediščine v Občini Medvode, raziskovalnih in publicističnih projektov s področja kulturne dediščine in redne dejavnosti društev, ki so registrirana za opravljanje dejavnosti na področju kulturne dediščine.

Namen razpisa je sofinancirati:
3.1. redno društveno dejavnost;
3.2. akcije, povezane z adaptacijo, prenovo, zaključnimi deli in zaščito kulturnih spomenikov ali predmetov na območju Občine Medvode, ki so vpisani ali v postopku vpisa v Register kulturne dediščine Republike Slovenije (RKD);
3.3. restavratorski in sanacijsko-konservatorski posegi na kulturnih spomenikih;
3.4. redno vzdrževanje kulturnih spomenikov in njihove okolice ter vzdrževanje predmetov kulturne dediščine;
3.5. raziskovalni in publicistični projekti s področja kulturne dediščine.
 

Potencialni prijavitelji:

Na razpis se lahko, pod točko 3.1, prijavijo društva, ki:
– imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano tudi dejavnost s področja kulturne dediščine;
– imajo sedež v Občini;
– delujejo najmanj eno leto;
– imajo urejeno evidenco o članstvu;
– nimajo neporavnanih obveznosti do Občine Medvode.

Pod točko 3.2., 3.3. in 3.4.:
– objekt na območju Občine Medvode je vpisan ali v postopku vpisa v Register kulturne dediščine Republike Slovenije (RKD);
– prijavitelj je lastnik ali upravljavec kulturnega spomenika z ustreznim uradnim dokazilom;
– pridobljeni kulturnovarstveni pogoji in soglasje (zavod za varstvo kulturne dediščine).

Pod točko 3.5.:
– kandidirajo lahko vse fizične in pravne osebe s sedežem v Občini Medvode, ki imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske možnosti za izpeljavo prijavljenih projektov.

Vrednost razpisa:

23.500,00

Rok za oddajo prijav: 12. marec 2018

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

vsak prvi četrtek v mesecu:         8.00-15.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619