Javni razpis za sofinanciranje otroških in mladinskih programov v Občini Medvode v letu 2018

Razpisovalec:

Občina Medvode

Predmet javnega razpisa:

Sofinanciranje otroških in mladinskih programov za otroke in mlade iz Občine Medvode.

Potencialni prijavitelji:

Na razpisu lahko sodelujejo organizacije, navedene v šesti in sedmi alineji 3. člena Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež ali opravljajo dejavnost na območju Občine Medvode in izvajajo otroške oziroma mladinske programe za otroke in mlade iz Občine Medvode;
– imajo urejeno evidenco o otrocih oziroma mladih kot članih oziroma uporabnikih;
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih programov;
– imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov, delež sredstev iz drugih virov;
– so najmanj eno leto registrirani za izvajanje otroških oziroma mladinskih programov oziroma je njihovo delovanje na področju izvajanja programov določeno v statutu ali drugem temeljnem aktu organizacije, ki je starejši od enega leta;
– vsak prijavljeni program prijavitelja (poslovanje ali projekt) ima iz drugih virov zagotovljenih najmanj 20 % stroškov ocenjene vrednosti programa;
– nima neporavnanih obveznosti do Občine Medvode.

Vrednost razpisa:

Okvirna višina sredstev, ki so namenjena za področja sofinanciranja iz 2. točke javnega razpisa, je 8.200 evrov. Razpisnik si pridržuje pravico, da lahko javni razpis brez kakršnih koli posledic razveljavi ali razdeli le del razpisanih sredstev.

Zneski in delež financiranja:

Občina bo posamezen program sofinancirala največ v višini 80 % celotne vrednosti programa.

Rok za oddajo prijav: 12. marec 2018

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

vsak prvi četrtek v mesecu:         8.00-15.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619