Javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v Občini Kamnik za leto 2018

Razpisovalec:

Občina Kamnik

Predmet javnega razpisa:

Občina Kamnik bo v skladu s 5. členom Pravilnika o sofinanciranju mladinskih programov in projektov v Občini Kamnik (v nadaljevanju: pravilnik) sofinancirala programe in projekte, ki spodbujajo udejstvovanje mladih, na način, da spodbujajo njihovo neformalno izobraževanje, raziskovalno delo ter nasploh delujejo preventivno ter s tem posledično tudi prispevajo k zmanjšanju različnih odklonskih vedenj med mladimi.

Mladinski program (dejavnost) je kontinuirano izvajanje in koordiniranje mladinskih aktivnosti skozi celo leto (srečanja najmanj enkrat tedensko, najmanj devet mesecev v letu).
Mladinski projekt je posamična aktivnost izvajalca – posamični zaključen enkratni dogodek (npr. predavanja, okrogla miza, tabor ipd.).

Potencialni prijavitelji:

Upravičeni prijavitelji so neprofitne organizacije, zavodi, društva, zveze društev oziroma organizacij, ki so nosilci programov (dejavnosti) in projektov, namenjenim mladim med 15. in dopolnjenim 29. letom starosti, ki delujejo na območju Občine Kamnik. (obvezno dokazilo: kopija odločbe o vpisu v register). Pravico do sofinanciranja stroškov delovanja pa imajo tisti prijavitelji, ki izvajajo izključno programe (dejavnosti) in projekte za mlade, njihovo delovanje pa je širšega javnega pomena v Občini Kamnik. 

 

Vrednost razpisa:

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za leto 2018 znaša 15.000 €

Rok za oddajo prijav: 7. marec 2018

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

četrtek: 11.00-17.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619