Javni razpis za sofinanciranje prireditev in programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Velike Lašče za leto 2018

Razpisovalec:

Občina Velike Lašče

Predmet javnega razpisa:

Sofinanciranje prireditev in programov na področju kulture, ki zajemajo vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju knjižne, glasbene, plesne, gledališke, lutkovne, folklorne, filmske, literarne, likovne, fotografske dejavnosti.

Potencialni prijavitelji:

Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci kulturnih programov:
– kulturna društva;
– druga društva, ki imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano kulturno dejavnost;
– zveze kulturnih društev, ki jih ustanovijo društva;
– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, in sicer za program, ki ne sodi v osnovno dejavnost iz ustanovitvenega akta javnega zavoda;
– samostojni kulturni ustvarjalci, katerih dosedanje delo potrjujejo javno priznani uspehi oz. so na  
enem od opisanih področij ustvarili zaključen projekt;
– druge nevladne organizacije oziroma zasebni neprofitni zavodi, ki imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano kulturno dejavnost.

Pri izbiri programov, prireditev in projektov, ki se sofinancirajo iz občinskega proračuna, se upoštevajo naslednja osnovna merila in kriteriji:
– redno in kakovostno delo društva;
– kakovost predlaganega programa;
– realna možnost izvedbe programa;
– delež lastnih sredstev;
– delež sredstev iz drugih virov;
– odmevnost programov, izvedenih v preteklem letu (število obiskovalcev, strokovne kritike);
– za izvedene samostojne prireditve se štejejo vse prireditve, organizirane in izpeljane na območju Občine Velike Lašče in zunaj nje;
– priznana vaja predstavlja dve šolski uri;
– honorar mentorju predstavlja nagrado mentorju, izobraževanje mentorja in strokovna literatura;
– programski stroški so vezani na izvedbo programa (note, instrumenti, oblačila, rekviziti, tehnična oprema …).

Vrednost razpisa:

Vrednost sredstev, ki so na razpolago za sofinanciranje kulturnih programov v letu 2018, znaša za proračunsko postavko 18031 – Sofinanciranje kulturnih prireditev in programov društev 13.000,00 evrov.

Rok za oddajo prijav: 15. marec 2018

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

četrtek: 11.00-17.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619