Javni razpis za sofinanciranje programov društev in zvez društev s področja spodbujanja razvoja turizma v občini Medvode v letu 2018

Razpisovalec:

Občina Medvode

Predmet javnega razpisa:

Sofinanciranje programov društev in zvez društev s področja spodbujanja razvoja turizma v občini Medvode v letu 2018, in sicer:

a) poslovanje;
b) prireditve;
c) projekti.

Potencialni prijavitelji:

Na razpisu lahko kandidirajo društva in zveze društev, ki morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

- imajo sedež na območju občine Medvode;
- imajo v svojem imenu izpeljanko besede »turističen«;
- izvajajo programe za spodbujanje razvoja turizma in je iz njihovega temeljnega akta razvidno, da najmanj eno leto delujejo na področju turizma;
- imajo urejeno evidenco o članstvu;
- imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih programov;
- imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov, delež sredstev iz drugih virov;
 

Vrednost razpisa:

Okvirna višina sredstev, ki so namenjena za področja sofinanciranja iz 2. točke javnega razpisa, je 26.000 evrov (proračunska postavka: 4.6.1.2 Spodbujanje razvoja turizma). Razpisnik si pridržuje pravico, da lahko javni razpis brez kakršnih koli posledic razveljavi ali razdeli le del razpoložljivih sredstev.

 

Zneski in delež financiranja:

Vsak prijavljeni program (poslovanje, prireditev ali projekt) ima iz drugih virov zagotovljenih najmanj 20 % stroškov ocenjene vrednosti programa (sofinanciranje posameznega programa s strani občine ne sme preseči 80 % celotne vrednosti programa).

Opombe:

Dodeljena sredstva morajo izbrani izvajalci porabiti v letu 2018.

Rok za oddajo prijav: 17. februar 2018

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

četrtek: 11.00-17.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619