Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v občini Škofljica za leto 2018

Razpisovalec:

Občina Škofljica

Predmet javnega razpisa:

Za uresničevanje javnega interesa v športu se v občini v letu 2018 sofinancirajo naslednja področja športa:

1.1. Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (krajše: ŠVOM prostočasno):
1.1.1. Promocijski športni programi: Naučimo se plavati (OŠ),
1.1.2. Šolska športna tekmovanja: občinski, regijski in državni nivo,
1.1.3. Celoletni športni programi za otroke in mladino (prostočasni: do 5, do 15 in do 19 let).
1.2. Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (krajše: ŠVOM usmerjeni):
1.2.1. Celoletni športni programi otrok (pripravljalni: 6/7, 8/9 in 10/11 let),
1.2.2. Celoletni športni programi otrok (tekmovalni: 12/13 in 14/15 let),
1.2.3. Celoletni športni programi mladine (tekmovalni: 16/17 in 18/19 let).
1.3. Kakovostni šport (krajše: KŠ):
1.3.1. Uporaba športnih objektov za potrebe kakovostnega športa,
1.4. Športna rekreacija (krajše: RE):
1.4.1. Celoletni športnorekreativni programi.
1.5. Šport starejših (krajše: ŠSta):
1.5.1. Skupinska gibalna vadba starejših.

Potencialni prijavitelji:

- športna društva,
- zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva,
- zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
- zavodi s področja vzgoje in izobraževanja,
- ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne.

Vrednost razpisa:

43.400,00 EUR

Rok za oddajo prijav: 26. februar 2018

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

četrtek: 11.00-17.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619