Javni razpis za prijavo sofinanciranja infrastrukture in opreme za kulturne domove v Občin Domžale za leto 2018

Razpisovalec:

Občina Domžale

Predmet javnega razpisa:

Predmet razpisa je sofinanciranje obnove kulturnih domov na območju občine Domžale za nujna vzdrževalna dela na objektih in nabava opreme z namenom preprečevanja propadanja objektov in izboljšanja možnosti organizacije kulturnih aktivnosti v teh objektih 

Potencialni prijavitelji:

- prijavitelj je pravna ali fizična oseba,
- prijavitelj ni posredni ali neposredni proračunski uporabnik,
- prijavitelj je lastnik objekta (tudi letna gledališča) ali ima stavbno pravico na objektu, ki se uporablja za izvajanje kulturnih dejavnosti oziroma prireditev,
- v primeru nakupa opreme prijavitelj ni nujno lastnik objekta, nakup opreme pa predstavlja osnovno sredstvo, potrebno za izvajanje kulturnih dejavnosti oziroma prireditev,
- objekt je javno dostopen, tudi v primeru nakupa opreme se dejavnost odvija v javno dostopnem objektu,
- prijavitelj predloži načrt vzdrževalnih in drugih del z navedenimi viri financiranja,
- projekti, ki bi sicer izpolnjevali pogoje, niso predmet sofinanciranja na podlagi tega javnega razpisa, če so lahko predmet sofinanciranja na podlagi drugih proračunskih postavk občinskega proračuna.

Vrednost razpisa:

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za razpis znaša v letu 2018 do 22.000,00 EUR

Zneski in delež financiranja:

Najnižji znesek sofinanciranja, ki ga mora v skladu s pogoji in merili doseči prijavljen projekt, ki je predmet tega javnega razpisa, je 200,00 EUR.

Opombe:

Višina proračunskih sredstev, ki jih bo Občina Domžale dodelila na podlagi tega razpisa posameznemu upravičencu, ne bo presegala 80% načrtovanih stroškov obnove kulturnih domov.

Prijavitelj mora vlogi priložiti zapisnik zadnje seje zbora članov v primeru, da je prijavitelj društvo, oziroma zapisnik zadnje seje organa upravljanja, ki ne sme biti starejši od 1 leta.


Sredstva bodo dodeljena za obnovo kulturnih domov v letu 2018. Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2018, skrajni rok za predložitev dokumentarnega zahtevka za izplačilo je 30.11.2018.

 

Rok za oddajo prijav: 28. februar 2018

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

četrtek: 11.00-17.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619