Javni razpis za prijavo sofinanciranja projektov ohranjanja kulturne dediščine na območju Občine Domžale 2018

Razpisovalec:

Občina Domžale

Predmet javnega razpisa:

je sofinanciranje projektov ohranjanja kulturne dediščine na območju občine Domžale, in sicer:
- akcije, povezane z adaptacijo, prenovo, zaključnimi deli in zaščito kulturne dediščine,
- restavratorski in sanacijsko-konservatorski posegi na kulturni dediščini,
- raziskovalni in publicistični projekti s področja kulturne dediščine,
- nujna vzdrževalna dela zaradi preprečitve propadanja kulturne dediščine,
- akcije in vzdrževalna dela druge kulturne dediščine lokalnega pomena, za katere je izražen širši lokalni interes,
- zbiranje, urejanje in hranjenje premične kulturne dediščine.

Potencialni prijavitelji:

- je lastnik kulturne dediščine ali ima stavbno pravico na kulturni dediščini ali ima v primeru premične kulturne dediščine dovoljenje lastnika kulturne dediščine za izvedbo prijavljenega projekta,
- prijavitelj ima vsebinsko in finančno opredeljen projekt,
- prijavitelj je pridobil pozitivno mnenje pristojnega javnega zavoda, ki opravlja javno službo na področju varstva nepremične ali premične dediščine (pristojni javni zavod),
- pravice do prijave nimajo neposredni in posredni proračunski uporabniki,
- projekti, ki bi sicer izpolnjevali pogoje, niso predmet sofinanciranja na podlagi tega javnega razpisa, če so lahko predmet sofinanciranja na podlagi drugih proračunskih postavk občinskega proračuna.

Vrednost razpisa:

10.000,00 EUR

Zneski in delež financiranja:

Višina proračunskih sredstev, ki jih bo Občina Domžale dodelila na podlagi tega javnega razpisa posameznemu upravičencu, ne bo presegala 80% načrtovanih stroškov, povezanih z izvedbo projekta ohranjanja kulturne dediščine.

Opombe:

Najnižji znesek sofinanciranja, ki ga mora v skladu s pogoji in merili doseči prijavljen projekt, ki je predmet tega javnega razpisa, je 200,00 EUR.

Sredstva bodo dodeljena za projekte ohranjanja kulturne dediščine v letu 2018. Dodeljena proračunska sredstva za izbrane projekte morajo biti porabljena v proračunskem letu 2018, skrajni rok za predložitev dokumentarnega zahtevka za izplačilo je 30. 11. 2018.

 

Rok za oddajo prijav: 28. februar 2018

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

četrtek: 11.00-17.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619