EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation

Razpisovalec:

EEA and Norway Grants Fund for Regional Cooperation

Predmet javnega razpisa:

Spodbujanju čezmejnega in transnacionalnega sodelovanja v obliki prenosa znanja, izkušenj in dobrih praks ter krepitve institucij na vseh petih prednostnih področjih Finančnega mehanizma EGP 2014-2021 in Norveškega finančnega mehanizma 2014-2021:

•    inovacije, raziskave, izobraževanje in konkurenčnost;
•    socialno vključevanje, zaposlovanje mladih in zmanjševanje revščine;
•    okolje, energija, podnebne spremembe in nizkoogljično gospodarstvo;
•    kultura, civilna družba, dobro upravljanje ter temeljne pravice in svoboščine;
•    pravosodje in notranje zadeve.

Potencialni prijavitelji:

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega in zasebnega prava, tudi NVO, iz držav upravičenk (Bolgarija, Ciper, Češka, Estonija, Grčija, Hrvaška, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija) in sosedjih držav (Albanija, Belorusija, Bosna in Hercegovina, Črna Gora, Makedonija, Moldavija, Rusija, Srbija, Turčija, Ukrajina). V projektih mora sodelovati več partnerjev iz različnih držav. Upravičenci se morajo prijaviti kot konzorcij, ki ga sestavljajo subjekti iz najmanj treh držav. Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

Vrednost razpisa:

15 milijonov EUR

Opombe:

Višina sofinanciranja je odvisna od pravnega statusa konzorcijskega partnerja, za NVO znaša 90% upravičenih stroškov.

Rok za oddajo prijav: 1. julij 2018

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

četrtek: 11.00-17.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619