Erasmus+ KA2: Projektno sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks

Razpisovalec:

Evropska komisija

Predmet javnega razpisa:

Ključni ukrep 2 omogoča sofinanciranje projektov, katerih namen je dvig kakovosti poučevanja, usposabljanja, učenja in mladinskega dela, modernizacija institucij in inovacija družbe. V projektih sodelujejo organizacije s področja izobraževanja, usposabljanja in mladine ter podjetja, javni organi in druge organizacije, ki so kakor koli dejavne oz. povezane z vzgojo, izobraževanjem in usposabljanjem. 

Decentralizirana akcija znotraj KA2 se imenuje STRATEŠKA PARTNERSTVA (SP) in jo koordinira nacionalna agencija v vsaki državi. Zajema projekte na vseh področjih izobraževanja (od predšolske vzgoje do izobraževanja odraslih) in omogoča 2 oz. 3 tipe projektov:
- strateška partnerstva za inovacije: projekti razvijajo inovativne rezultate in/ali si intenzivno prizadevajo razširjati in uporabljati obstoječe in na novo proizvedene rezultate ali inovativne ideje;
-strateška partnerstva za izmenjavo dobrih praks: cilj teh projektov je organizacijam omogočiti, da razvijejo in krepijo mreže, povečajo zmogljivost za mednarodno delovanje ter primerjajo in delijo ideje, prakse in metode; posebna oblika tega tipa projektov so partnerstva za izmenjavo med šolami (NOVO v 2018): sodelujejo lahko le šole, ki s priložnostjo mobilnosti za učence/dijake in osebje sodelujočim šolam pomagajo, da se razvijejo kot organizacije.

Projekti lahko naslavljajo samo eno področje ali pa so medsektorski, vendar se morajo v vsakem primeru ob prijavi opredeliti v eno od omenjenih področij (z izbiro ustrezne prijavnice). Za področja izobraževanja in usposabljanja je nacionalna agencija CMEPIUS, za področje mladine pa zavod MOVIT.

Centralizirane akcije koordinira Izvajalska agencija za kulturo, izobraževanje in avdiovizualno politiko (EACEA). Več informacije je dostopnih na njihovi spletni strani, centralizirane akcije pa so:
-koalicije znanja (Knowledge Alliances),
-koalicije sektorskih spretnosti (Sector Skills Alliances),
-krepitev zmogljivosti institucij na področju visokošolskega izobraževanja in mladine (Capacity Building projects).

Rok za oddajo prijav: 15. februar 2018

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

četrtek: 11.00-17.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619