Javni razpis in javni poziv za zbiranje predlogov za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v Občini Litija za leto 2018

Razpisovalec:

Občina Litija

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v Občini Litija za leto 2018.

Potencialni prijavitelji:

1. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji:
Do pravice za pridobitev sredstev na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti so upravičeni izvajalci ljubiteljskih kulturnih dejavnosti (kulturna društva in njihove zveze, neprofitne ustanove, neformalne skupine in posamezniki, ki so vpisani v razvid samostojnih kulturnih ustvarjalcev pri ministrstvu za kulturo, za posamezne projekte in kulturne prireditve v javnem interesu pa tudi javni zavodi in javni skladi s področja kulturnih dejavnosti), ki izpolnjujejo pogoje, določene v 3. členu Pravilnika o sofinanciranju programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v občini Litija, Poleg teh je pogoj za sofinanciranje redne dejavnosti društev vsaj en nastop na reviji JSKD oz. srečanju ustrezne zvrsti in nastopi na občinskih kulturnih prireditvah v javnem interesu, kot jih določa LKP 2018.

 

Vrednost razpisa:

 Višina sredstev za razpisane programe v letu 2018 je določena v Odloku o proračunu Občine Litija za leto 2018 in znaša 110.600 €:
- na p.p. 1834 Ljubiteljske kulturne dejavnosti in prireditve: 87.000 EUR; 
- na p.p. 1838 Kulturni domovi, objekti v KS: 20.000 EUR;
- na p.p. 1866 Stara sodnija – obratovalni stroški: 3.600 EUR.

Rok za oddajo prijav: 16. februar 2018

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

četrtek: 11.00-17.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619