Javni razpis za izbor kulturnih projektov programa, namenjenega pripadnikom nemško govoreče etnične skupine v Republiki Sloveniji, ki jih bo v letu 2018 financirala RS iz proračuna za kulturo

Razpisovalec:

Ministrstvo za kulturo

Predmet javnega razpisa:

Predmet razpisa je (so)financiranje kulturnih projektov nepridobitnih kulturnih organizacij s statusom pravne osebe zasebnega prava na podlagi 4. delovnega programa o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije za obdobje od 2017 do 2021 (z dne 12.9.2017), ki jih bo v letu 2018 financirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo, v okviru posebnega programa ministrstva iz proračunske postavke Manjšinske skupnosti, vključene v meddržavne sporazume (v nadaljevanju: projekti).

 

Potencialni prijavitelji:

- kulturne nepridobitne organizacije s statusom pravne osebe zasebnega prava, registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti in posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji, kar dokazujejo z izjavo v obrazcu;
- da so, če so bili pogodbena stranka ministrstva ali njegovih proračunskih uporabnikov izpolnili vse pogodbene obveznosti, kar dokazujejo z izjavo v obrazcu;
- da bodo v primeru izbora omogočili javno dostopnost projekta, kar dokazujejo z izjavo v obrazcu;
- da ne prijavljajo istega kulturnega projekta, ki je bil prijavljen ali že izbran na drugem programskem ali projektnem razpisu oziroma razpisu ministrstva, ali njegovih proračunskih uporabnikov, kar dokazujejo z izjavo v obrazcu;
- in da bodo prijavljeni kulturni projekt realizirali do konca leta 2018 in dosledno uresničevali pogodbo z ministrstvom, kar potrjujejo z izjavo v obrazcu

Vrednost razpisa:

22.108,00 EUR

Rok za oddajo prijav: 20. februar 2018

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

četrtek: 11.00-17.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619