Javni razpis za izbor operacije »Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD (JR ESS PDZM 2016–2020)«

Razpisovalec:

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti

Predmet javnega razpisa:

a) SUBVENCIJE ZA DELODAJALCE
izbor ponudb delodajalcev za izvedbo projekta v okviru programa vključevanja brezposelnih
mladih oseb do vključno 29. leta v subvencionirano zaposlitev za delo na področju kulturnih dejavnosti za
obdobje najmanj 9-ih mesecev neprekinjeno in sicer za polni delovni čas 40 ur tedensko oziroma sorazmerno
manj glede na trajanje zaposlitve 

b) b) DOPOLNILNA IZOBRAŽEVANJA za delo/zaposlovanje v kulturi
zbiranje prijav in izbor brezposelnih mladih do 29. leta starosti za vključitev v enega izmed
štirinajstih verificiranih 120-urnih izobraževalnih modulov, ki jih izvaja razpisnik (JSKD)

Potencialni prijavitelji:

a) ZA DELODAJALCE

na razpis se lahko prijavi pravna ali fizična oseba, ki je vsaj dvanajst (12) mesecev vpisana v Poslovni register Slovenije in posluje v skladu s Standardno klasifikacijo institucionalnih sektorjev in Standardno klasifikacijo dejavnosti v eni izmed naslednjih kategorij: S.13111- Neposredni uporabniki državnega proračuna; S.1312-Regionalna država; S.1313- Lokalna država (razen skladov socialne varnosti); S.13131-Neposredni uporabniki proračunov občin; S.141-Samozaposleni delodajalci; S.15-Nepridobitne insKtucije - zbornice ali so vpisane v evidenco na podlagi Zakona o društvih, Zakona o ustanovah, Zakona o zavodih, Zakona o zadrugah, Zakona o mladinskih svetih in ima registrirano vsaj eno ali več dejavnosti iz Standardne klasifikacije dejavnosti: R90-Kulturne in razvedrilne dejavnosti; R90.01-Umetniško uprizarjanje; R90.02-Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje; R90.03-Umetniško ustvarjanje; R90.04-Obratovanje objektov za kulturne prireditve; R91-Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in druge kulturne dejavnosti; R91.01-Dejavnost knjižnic in arhivov; R91.02-Dejavnost muzejev; R91.03-Varstvo kulturne dediščine; R93.2-Druge dejavnosti za prosti čas; S94-Dejavnost Pogoji se preverjajo v sistemu AJPES. JSKD_ESS_izob_subv_2018_razpis.doc 5 članskih organizacij in tudi N82.30-Organiziranje razstav, sejmov, srečanj; N82.9-Druge spremljajoče dejavnosti za poslovanje; O84.120-Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev; O84.11-Splošna dejavnost javne uprave; P85- Izobraževanje; P85.52-Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti  

Ostali pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji

Rok za oddajo prijav: 16. marec 2018

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

četrtek: 11.00-17.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619