Javni poziv za sofinanciranje drugih programov in projektov društev in organizacij v Občini Škofljica v letu 2018

Razpisovalec:

Občina Škofljica

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin:
- programov organizacij in ustanov iz Občine Škofljica, ki delujejo v javnem interesu in programov društev, ki so registrirana po Zakonu o društvih, delujejo v javnem interesu v in izven Občine Škofljica in ne morejo kandidirati na javnem razpisu za sredstva po 2. členu Pravilnika. V društvo mora biti vključenih najmanj 5 članov iz občine Škofljica,
- programov oz. projektov, če pomnijo bistveno popestritev društvene dejavnosti in so namenjeni vsem občanom občine Škofljica in so v interesu Občine Škofljica,
- programov organizacij in ustanov, ki izpolnjuje pogoje iz prvega stavka prve alineje in je vsebina programa nepolitičnega ali domovinskega značaja,
- izjemnih dogodkov, ki so v interesu Občine Škofljica,
- programov, ki se ne sofinancirajo iz druge občinske proračunske postavke.

Potencialni prijavitelji:

- društva in organizacije, ki so registrirana po Zakonu o društvih
- neprofitne organizacije in ustanove.

Vrednost razpisa:

Na podlagi predloga komisije, župan s sklepom odloči o višini sredstev. 

Višina odobrenih sredstev je odvisna od naslednjih meril:
- števila aktivih članov iz občine Škofljica,
- števila uporabnikov iz občine Škofljica,
- pomembnost prireditve za občino Škofljica (na lokalni oz. državni ravni),
- promocije – prepoznavnost občine,
- kakovost projekta (kvaliteta in izvedljivost projekta),
- tradicionalnost,
- jasna konstrukcija prihodkov in odhodkov (delež lastnih sredstev)

Opombe:

*Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2018.
**Prispele vloge bo obravnavala komisija štirikrat letno (vsake tri mesece). Komisija lahko vloge obravnava tudi prednostno. Z oddajo vloge se prijavitelj strinja s pogoji in kriteriji razpisa.

 

Rok za oddajo prijav: 30. november 2018

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

vsak prvi četrtek v mesecu:         8.00-15.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619