Javni razpis o sofinanciranju dejavnosti društev na področju kmetijstva v Občini Mengeš za leto 2018

Razpisovalec:

Občina Mengeš

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dejavnosti društev na področju kmetijsva v Občini Mengeš za leto 2018.

Potencialni prijavitelji:

Na razpis se lahko prijavijo društva, ki izpolnjujejo pogoje:

-so registrirana v skladu z Zakonom o društvih
-predložijo potrdilo o registraciji,
-imajo kmetijsko dejavnost opredeljeno v temeljnem aktu,
-imajo sedež v občini Mengeš oz. izven, če je vsaj 10 članov s stalnim naslovom v občini Mengeš,
-delujejo na območju Občine Mengeš,
-imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo kot to določa Zakon o društvih,
-imajo poravnane vse davke in ostale obvezne zakonske in poslovne obveznosti,
-dejavnost opravljajo na neprofitni podlagi

Vrednost razpisa:

5.000,00 EUR

Opombe:

*Sredstva pridoboljena iz tega razpisa morajo biti porabljena do konca leta 2018.
**Izvajalci, ki v letu 2017 niso v celoti izpolnili pogodbenih obveznosti, ne morejo kandidirati na javnem razpisu za leto 2018.

Rok za oddajo prijav: 16. februar 2018

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

četrtek: 11.00-17.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619