Javni razpis zbiranja predlogov za sofinanciranje humanitarnih in mladinskih dejavnosti ter dejavnosti tehnične kulture in stanovskih organizacij v letu 2018 (Občina Log-Dragomer)

Razpisovalec:

Občina Log-Dragomer

Predmet javnega razpisa:

Predmet sofinanciranja so programi:

a) S področja skrbi za socialno ogrožene, invalide, ostarele in izboljšanja kvalitete življenja občanov Občine Log – Dragomer

·sofinanciranje programov/aktivnosti humanitarnih organizacij in društev, ki vsebujejo elemente skrbi za invalide, ostarele, elemente reševanja socialnih stisk upravičencev, elemente dobrodelnosti in samopomoči (na primer: prevozi oseb na zdravljenja, letni obiski pri starostnikih nad 75 let, dnevna pomoč ostarelim),
·sofinanciranje pomoči posamezniku za ohranjanje socialne in zdravstvene varnosti,
·sofinanciranje letovanja in zimovanja socialno in zdravstveno ogroženih otrok,
·sofinanciranje programov za aktivno preživljanje prostega časa otrok in mladostnikov s specifičnimi potrebami,
·sofinanciranje zdravljenja v zdraviliščih,
·sofinanciranje predavanj članom in za širše okolje,
·sofinanciranje izdaje glasila ali biltena,
·sofinanciranje dobrodelnih prireditev,
·sofinanciranje dodatnega izobraževanja, prilagojenega specialnim potrebam invalidov ali razvidni skupini socialno ogroženega prebivalstva,
·sofinanciranje rehabilitacijskih programov.

b) S področja delovanja mladincev ter tehnične kulture in stanovskih organizacij s sedežem v občini
· sofinanciranje programov/aktivnosti društev in organizacij, ki izvajajo programe, namenjene spodbujanju kreativnosti in zadovoljevanju interesov mladih (na primer:  ki pri mladih spodbujajo avtonomijo, ustvarjalnost in inovativnost, prostovoljstvo, solidarnost in medgeneracijsko sodelovanje, mobilnost in mednarodno povezovanje, zdrav način življenja in preprečevanje različnih oblik odvisnosti, neformalno učenje in usposabljanje ter večanje kompetenc mladih, sodelovanje mladih pri upravljanju javnih zadev v družbi, ki izboljšujejo dostop mladih do kulturnih dobrin in do trga delovne sile, razvijajo podjetnost mladih, skrbijo za mlade z manj priložnostmi v družbi)
·sofinanciranje organizacije prireditev, večdnevnih aktivnosti izven občine, tečajev oz. tematskih delavnic ter celoletnih krožkov za otroke in mladino,
·sofinanciranje organizacije tekmovanj ter sodelovanja na tekmovanjih oziroma prireditvah,
·sofinanciranje organizacije strokovnega predavanja ali ekskurzije za člane in občane občine,
·sofinanciranje izdaje tiskane brošure, glasila, biltena oz. internetne strani.

Potencialni prijavitelji:

Na razpis se lahko prijavijo:

·organizacije, društva, združenja in zveze, ki delujejo kot prostovoljne in neprofitne, v njihovih programih pa so elementi skrbi za invalide, ostarele, reševanje socialne stiske upravičencev, dobrodelnost in samopomoč in so registrirane za izvajanje opredeljenih dejavnosti,
·mladinske skupine, klubi, društva ter druge organizacije, ki izvajajo programe, namenjene spodbujanju kreativnosti in zadovoljevanju interesov mladih,
·organizacije in skupine tehnične kulture,
·stanovske organizacije.

Vrednost razpisa:

Okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet tega javnega razpisa, znaša 4.750,00 EUR. Vrednost vseh razpoložljivih sredstev se lahko spremeni v skladu s spremembami proračuna Občine Log – Dragomer.

Opombe:

Sofinancirajo se programi, ki se bodo izvedli v letu 2018. Rok za porabo sredstev je 31. 12. 2018. Sredstva niso prenosljiva.

Rok za oddajo prijav: 22. februar 2018

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

četrtek: 11.00-17.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619