Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v občini Hrastnik za leto 2018

Razpisovalec:

Občina Hrastnik

Predmet javnega razpisa:

Za uresničevanje javnega interesa na področju športa se v letu 2018 sofinancirajo športni programi, razvojne dejavnosti v športu, organiziranost v športu, športne prireditve in promocija športa

Potencialni prijavitelji:

Na razpis lahko kandidirajo:

-športna društva in športne zveze

-zavodi za šport

- zavodi iz področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo športne programe določene z LPŠ

-pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v RS

-samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti  všportu v RD

-ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa

-zasebni športni delavci

poleg drugih razpisnih pogojev morajo imeti prijavitelji sedež v občini in biti na dan javne objave razpisa najmanj dve leti registrirani ter je njihova glavna dejavnost iz področja izvajanja športa

Vrednost razpisa:

67.670,00 €

Rok za oddajo prijav: 24. januar 2018

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

četrtek: 11.00-17.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619