Javni razpis za sofinanciranje programov v ljubiteljski kulturi v Občini Hrastnik za leto 2018

Razpisovalec:

Občina Hrastnik

Predmet javnega razpisa:

Predmet razpisa je sofinanciranje programov društev, skupin in Zveze kulturnih društev, ki delujejo na področju ljubiteljske kulture v občini Hrastnik v letu 2018.

Potencialni prijavitelji:

Kulturna društva in sekcije, ki izpolnjujejo kriterije iz 2. člena Pravilnika o merilih za vrednotenje programov v ljubiteljski kulturi v občini Hrastnik ( Uradni vestnik Zasavja št. 32/11).

Vrednost razpisa:

29.000 €

Rok za oddajo prijav: 31. januar 2018

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

četrtek: 11.00-17.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619