Javni razpisi - Razpis za posredovanje predlogov za podelitev priznanj Občine Trzin za leto 2018

Razpisovalec:

Občina Trzin

Predmet javnega razpisa:

 Občina Trzin razpisuje naslednja priznanja:

-NAZIV ČASTNEGA OBČANA
ki se podeli občanu ali občanki za izjemni prispevek k razvoju Trzina kot kraja oziroma občine v daljšem časovnem obdobju oziroma za vrhunske dosežke na gospodarskem, kulturnem, izobraževalnem, znanstvenem, športnem, političnem ali katerem drugem področju delovanja, če je občan ali občanka, ki je predlagana za podelitev naziva, prispeval/a tudi k razvoju oziroma promociji Trzina ter se dejavno udeleževal/a javnega življenja v Trzinu.

-PLAKETE OBČINE TRZIN,
ki se podelijo občanom, občankam ali društvom, drugim pravnim osebam, samostojnim podjetnikom ali obrtnikom s sedežem na območju Občine Trzin za pomembne prispevke k razvoju kraja oziroma občine ali za uspešno delovanje na gospodarskem, kulturnem, znanstvenem, izobraževalnem, športnem ali katerem drugem področju, če je dobitnik plakete prispeval tudi k razvoju ali promociji kraja oziroma Občine Trzin.

-NAGRADE OBČINE TRZIN,
ki se podelijo občankam ali občanom Občine Trzin, društvom, drugim pravnim osebam, samostojnim podjetnikom ali obrtnikom s sedežem na območju Občine Trzin za enkratne dosežke ali za uspešno delo na gospodarskem, kulturnem, športnem ali katerem drugem področju v zadnjih dveh letih. Občina podeli največ 3 nagrade, višino katerih določi občinski svet Občine Trzin.

Potencialni prijavitelji:

Predloge za podelitev priznanj lahko predložijo občani in občanke Občine Trzin, občinske organizacije političnih strank, društva in druge pravne osebe, organizacije, javni zavodi, gospodarske družbe in samostojni podjetniki oziroma obrtniki. 

Rok za oddajo prijav: 30. marec 2018

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

četrtek: 11.00-17.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619