Javni razpis za oddajo društvenih prostorov v najem (Občina Moravče)

Razpisovalec:

Občina Moravče

Predmet javnega razpisa:

Predmet oddaje z javnim zbiranjem ponudb so posebni prostori, Društveni prostori na naslovu
Vegova ulica 7, 1251 Moravče:
• Društveni prostor št. 2, v skupni površini 13,15 m²,
• Društveni prostor št. 3, v skupni površini 27,46 m²,
• Društveni prostor št. 4, v skupni površini 23,41 m²,
• Društveni prostor št. 5, v skupni površini 18,95 m²,
• Večnamenska sejna soba, v skupni površini 71,68 m 

Vsi prostori, ki so predmet tega javnega zbiranja ponudb, se oddajajo v najem za določen čas, in sicer za obdobje pet let. Prostori se lahko uporabljajo izključno za izvajanje programov društev/sekcij.

Potencialni prijavitelji:

Na predmetni razpis se lahko prijavijo društva, s sedežem v Občini Moravče, ki so registrirana v skladu z Zakonom o društvih in imajo urejeno evidenco o članstvu. 

Rok za oddajo prijav: 15. januar 2018

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

četrtek: 11.00-17.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619