Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov invalidskih organizacij iz proračuna Občine Dobrova-Polhov Gradec za leto 2018

Razpisovalec:

Občina Dobrava-Polhov Gradec

Predmet javnega razpisa:

Občina Dobrova-Polhov Gradec bo v letu 2018 sofinancirala programe in/ali projekte invalidskih organizacij s katerimi se ugotavljajo interesi, zagovarjajo potrebe in uveljavljajo človekove pravice invalidov, načrtujejo, organizirajo in izvajajo programi, ki posameznim skupinam invalidov omogočajo aktivno sodelovanje in neodvisno življenje, so namenjeni preprečevanju in odpravljanju ovir v fizičnem in socialnem okolju ter zagotavljajo vključenost v družbo in vzpodbujanju invalidov za opiranje na lastne moči ter sposobnosti, zagotavljanju avtonomnosti invalidov kot uporabnikov storitev, nudenju pomoči pri uveljavljanju potreb invalidov, preprečevanju in blaženju socialne ter psihične posledice invalidnosti, razvijajo socialne spretnosti invalidov in njihovo informiranost.

Potencialni prijavitelji:

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, s statusom društva, zavoda, ustanove ali druge organizacije, ki so registrirane za opravljanje programov in/ali projektov na razpisanem področju ter katerih delovanje v razpisanem letu ni financirano iz proračuna občine v okviru posebnih ali drugih proračunskih postavk.  Za dodatne pogoje glej razpis.

Vrednost razpisa:

Okvirna višina sredstev znaša 2.000,00 EUR

Opombe:

Programi, ki se sofinancirajo morajo biti izvedeni v leti 2018, prav tako morajo biti dodeljena sredstava porabljena v letu 2018.

Rok za oddajo prijav: 7. februar 2018

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

četrtek: 11.00-17.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619