Javni razpis za sofinanciranje programov društev upokojencev v občini Dobrova-Polhov Gradec v letu 2018

Razpisovalec:

Občina Dobrava-Polhov Gradec

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov društev upokojencev, katerih vsebina vključuje:

- administrativno delovanje društva (stroški dela ter materialni stroški administrativnih,
finančnih in računovodskih del…),
- aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa,
- organizacijo družabnih in drugih oblik društvenih dejavnosti (pohodi, srečanja, …),
- skrb za lastno zdravje,
- kulturno izražanje in kreativnost,
- športne aktivnosti.

Potencialni prijavitelji:

Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki izvajajo programe društev upokojencev in
izpolnjujejo naslednje pogoje:
 
- imajo sedež na območju občine Dobrova-Polhov Gradec,
- svojo dejavnost izvajajo na območju občine Dobrova-Polhov Gradec,
- prijavijo program, ki je predmet razpisa,
- redno delujejo najmanj eno leto,
- opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi,
- imajo urejeno evidenco o članstvu in zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo prijavljenih programov,
- ne prijavljajo programov z enako vsebino na drug javni razpis Občine Dobrova-Polhov Gradec
za sofinanciranje v letu 2018.

Vrednost razpisa:

Višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov društev upokojencev, v letu 2018 znaša 7.000,00 EUR.

Rok za oddajo prijav: 5. marec 2018

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

četrtek: 11.00-17.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619