Javni razpis za sofinanciranje programov društev s področja raziskovanja in tehnične kulture za leto 2018

Razpisovalec:

Občina Domžale

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov oziroma programov društev s področja raziskovanja in tehnične kulture, ki izvajajo dejavnost na območju občine Domžale in pomenijo prispevek k zadovoljevanju tovrstnih potreb občanov občine Domžale.

Potencialni prijavitelji:

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe v primeru:
-prijavitelj ima status društva ter registrirano ali v temeljnem aktu opredeljeno dejavnost s področja raziskovanja in tehnične kulture (v kolikor iz AJPES ni razvidna registrirana dejavnost vlagatelja s področja raziskovanja in tehnične, je potrebno priložiti dokazilo o registrirani dejavnosti za izvajanje navedenih programov ali temeljni akt društva – npr. kopija ustanovitvenega akta prijavitelja),
-društvo izvaja dejavnost na območju občine Domžale,
-prijavitelj ni neposredni ali posredni proračunski uporabnik,
-prijavitelj ni subjekt, katerega program je že financiran ali sofinanciran oziroma bi lahko bil financiran ali sofinanciran iz drugih proračunskih postavk.
 

Vrednost razpisa:

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za  razpis znaša v letu 2018 do 6.000,00 evrov.

Zneski in delež financiranja:

Višina proračunskih sredstev, ki jih bo Občina Domžale dodelila na podlagi tega razpisa posameznemu upravičencu, ne bo presegala 80% načrtovanih stroškov, povezanih z izvedbo programa društva s področja raziskovanja in tehnične kulture.

Opombe:

Najnižji znesek sofinanciranja, ki ga mora v skladu s pogoji in merili doseči prijavljen projekt oziroma program, ki je predmet tega javnega razpisa, je 200,00 evrov.

Rok za oddajo prijav: 19. januar 2018

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

četrtek: 11.00-17.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619