Javni razpis za sofinanciranje programov upokojenskih in podobnih društev v letu 2018

Razpisovalec:

Občina Domžale

Predmet javnega razpisa:

Predmet sofinanciranja so programi društev upokojencev in drugih društev, ki izvajajo aktivnosti za občane v tretjem življenjskem obdobju v občini Domžale.

Potencialni prijavitelji:

Na razpis se lahko prijavijo:

-ravne osebe s statusom društva, ki izvajajo dejavnosti za starejše občane, s sedežem v občini Domžale (v kolikor iz AJPES ni razvidna registrirana dejavnost vlagatelja za izvajanje tovrstnih dejavnosti, je potrebno priložiti dokazilo o izvajanju dejavnosti za starejše občane – npr. kopija ustanovitvenega akta vlagatelja),
-društvo izvaja aktivnosti za starejše občane v občini Domžale,
prijavitelj ni subjekt, katerega program je že financiran ali sofinanciran oziroma bi lahko bil financiran ali sofinanciran iz drugih občinskih proračunskih postavk,
-prijavitelj ni neposredni ali posredni proračunski uporabnik.

Vrednost razpisa:

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša v letu 2018 do 21.000,00 evrov.

Zneski in delež financiranja:

Višina proračunskih sredstev, ki jih bo Občina Domžale dodelila na podlagi tega razpisa posameznemu upravičencu, ne bo presegala 80% načrtovanih stroškov, povezanih z izvedbo programa upokojenskih in podobnih društev.

Opombe:

Najnižji znesek sofinanciranja, ki ga mora v skladu s pogoji in merili doseči prijavljen program, ki je predmet tega javnega razpisa, je 200,00 evrov.

Rok za oddajo prijav: 19. januar 2018

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

četrtek: 11.00-17.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619