Javno povabilo delodajalcem za izvedbo projekta v okviru programa »Učne delavnice«

Razpisovalec:

Zavod za zaposlovanje

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega povabila je zbiranje ponudb delodajalcev za izvedbo projekta v okviru programa Učne delavnice, ki obsega vključevanje brezposelnih oseb iz ciljne skupine v praktično usposabljanje v delovnem okolju socialnega podjetništva.

V šestmesečno praktično usposabljanje, ki bo potekalo v učnih delavnicah pri delodajalcih s področja socialnega podjetništva, bo v letu 2018 vključenih približno 370 brezposelnih. V učne delavnice bodo napotili:
• dolgotrajno brezposelne, ki so prijavljeni v evidenci brezposelnih najmanj dve leti, 
• starejše od 55 let,
• invalide, ki niso vključeni v zaposlitveno rehabilitacijo, 
• iskalce prve zaposlitve, ki so brezposelni najmanj pol leta,
• osebe z največ osnovnošolsko izobrazbo,
• osebe iz programa zdravljenja odvisnosti od alkohola ali drog,
• osebe po prestani kazni zapora oziroma v pogojnem odpustu,
• člane romske skupnosti ali
• osebe, ki so zaključile program socialne aktivacije. 

Potencialni prijavitelji:

Na razpis se lahko prijavi pravna ali fizična oseba, ki je vsaj 12 mesecev vpisana v Poslovni register Slovenije in:
a. je hkrati zaposlitveni center ali
b. ima status socialnega ali
c. ima status invalidskega podjetja.

Ostali pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.

Rok za oddajo prijav: Velja do porabe sredstev. Zadnji rok za prijavo je 31. december 2018.

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

četrtek: 11.00-17.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619