Creative Europe (2014 - 2020) - MEDIA Sub-programme: Distribution Selective Scheme - Support for the transnational distribution of European Films - EAC/S22/2013

Razpisovalec: Education, Audiovisual & Culture Executive Agency

Predmet javnega razpisa:

 V okviru posebnega cilja spodbujanja nadnacionalnega kroženja evropskih filmov je ena od prednostnih nalog podprograma MEDIA podpirati kinematografsko distribucijo z nadnacionalnim trženjem, trženjem blagovnih znamk, distribucijo in razstavljanjem avdivizualnih del. 

Podprogram MEDIA podpira: vzpostavitev podpornih sistemov za distribucijo nenacionalnih evropskih filmov z distribucijo v kinematografih in na vseh drugih platformah, pa tudi za mednarodne prodajne dejavnosti, zlasti podnaslavljanje, sinhronizacijo in zvočne opise avdiovizualnih del.

Predloge je treba predložiti najpozneje 28.02.2014 in 2.7.2014.

Potencialni prijavitelji: Vložniki morajo biti evropski kinematografski distributerji, ki se ukvarjajo s trgovsko dejavnostjo, namenjeno seznanjanju širšega občinstva s filmom za njegovo prikazovanje v kinematografih, njihove dejavnosti pa morajo prispevati k doseganju navedenih ciljev. Vložniki morajo imeti sedež v eni od držav, ki sodelujejo v podprogramu MEDIA, in neposredno ali z večinsko udeležbo v lasti državljanov teh sodelujočih držav. Če so izpolnjeni vsi pogoji iz člena 8 uredbe o uvedbi programa Ustvarjalna Evropa in je Komisija začela pogajanja z zadevno državo, so upravičene naslednje države: - države članice EU, - države pristopnice, države kandidatke ali možne kandidatke s predpristopno strategijo za pristop k Uniji v skladu s splošnimi načeli in splošnimi pogoji za sodelovanje teh držav v programih Unije, določenimi v okvirnih sporazumih, sklepih pridružitvenega sveta ali podobnih sporazumih, - države Efte, ki so članice EGP, v skladu z določbami Sporazuma EGP, - Švicarska konfederacija na podlagi dvostranskega sporazuma, ki bo sklenjen s to državo, - države evropskega sosedskega območja v skladu s postopki, ki so bili s temi državami določeni v skladu z okvirnimi sporazumi, ki določajo njihovo sodelovanje v programih Evropske unije. Predlogi vložnikov iz držav, ki niso članice EU, so lahko izbrani, če so na datum sklepa o dodelitvi nepovratnih sredstev podpisani sporazumi o ureditvi udeležbe teh držav v programu, uvedenem z navedeno uredbo.

Vrednost razpisa:  8 000 000 €

Zneski in delež financiranja: Finančni prispevek bo v obliki pavšalnega zneska, ki bo v skladu s številom predvajanj znašal med 2 800 EUR in 150 000 EUR.

Rok za oddajo prijav: 2. julij 2014

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00