Javni razpis za sofinanciranje športa v Mestni občini Ljubljana

Razpisovalec:

Mestna občina Ljubljana

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje programov, podprogramov oz. dejavnosti Letnega programa športa v MOL, dodelitev pravice domicila in dodelitev uporabe prostora športnim društvom in športnim zvezam v javnih športnih objektih.

Potencialni prijavitelji:

Na razpis za izbor izvajalcev lahko kandidirajo:
- športna društva in športne zveze, registrirane v Republiki Sloveniji;
- športna društva in športne zveze Slovencev v zamejstvu v Italiji, Avstriji in na Madžarskem;
- zavodi za šport po Zakonu o športu (ZŠpo-1);
- pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji;
- ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja ustanove;
- zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javnoveljavne programe;
- lokalne skupnosti;
- samostojni podjetniki posamezniki, registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji;
- zasebni športni delavci.

Vrednost razpisa:

 7.214.840 EUR

Opombe:

Dodeljena sredstva za leto 2018 morajo biti porabljena v letu 2018

Rok za oddajo prijav: 29. januar 2018

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

četrtek: 11.00-17.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619