Javni poziv za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2018 in 2019

Razpisovalec:

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Urad Republike Slovenije za mladino

Predmet javnega razpisa:

Urad Republike Slovenije za mladino je objavil javni poziv za sofinanciranje programov mladinskega dela v letih 2018 in 2019.  

Prednostna področja javnega poziva so programi mladinskega dela, ki prispevajo k uresničevanju ciljev in podpodročij poglavja »MLADI IN DRUŽBA« Resolucije o nacionalnem programu za mladino 2013-2022 (Uradni list RS, št. 90/13), in sicer:
1. Spodbujanje participacije in zastopanosti mladih žensk in moških,
2. Spodbujanje ustanavljanja in razvoja organizacij v mladinskem sektorju, razvoja ključnih
področij mladinskega sektorja ter zagotavljanje delovanja neorganizirane mladine,
3. Spodbujanje vključevanja v mednarodno mladinsko delo in učnih mobilnosti v
mladinskem delu ter njihova krepitev,
4. Spodbujanje prostovoljstva med mladimi.

 

Potencialni prijavitelji:

Javni poziv je namenjen prijaviteljem, ki imajo status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju in javnim zavodom, ki delujejo v mladinskem sektorju. Glede drugih pogojev glej besedilo javnega poziva.

Vrednost razpisa:

Višina razpoložljivih sredstev za posamezno leto znaša 1.450.000,00 EUR.

Zneski in delež financiranja:

Okvirna višina sredstev javnega poziva za leto 2018 in 2019 znaša 2.900 000,00 EUR in sicer v letu 2018 1.450 000,00 EUR in v letu 2019 1.450 000,00 EUR.

Opombe:

Izvajalec mora za izvajanje programa zagotoviti najmanj 50 % delež sofinanciranja iz drugih virov

Rok za oddajo prijav: 30. januar 2018

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

četrtek: 11.00-17.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619