Creative Europe (2014 - 2020) - MEDIA Sub-programme: Support for Film Festivals - EAC/S32/2013

Razpisovalec: Education, Audiovisual & Culture Executive Agency

Predmet javnega razpisa:

 Med prednostnimi nalogami podprograma MEDIA za krepitev zmogljivosti avdiovizualnega sektorja je tudi podpora razvoja občinstva kot sredstva za spodbujanje zanimanja za evropska avdiovizualna dela in izboljšanje dostopa do njih, zlasti s promocijo, prireditvami, filmsko pismenostjo in festivali. Podprogram MEDIA podpira: - pobude, ki predstavljajo in spodbujajo raznolikost evropskih avdiovizualnih del, vključno s kratkimi filmi, kot so festivali in drugi promocijski dogodki; - dejavnosti, namenjene spodbujanju filmske pismenosti in nadgrajevanju znanja občinstva o evropskih avdiovizualnih delih, vključno z avdiovizualno in kinematografsko filmsko dediščino, ter njegovega zanimanja zanje, zlasti med mladim občinstvom.

Organizacije vložnice morajo izvajati avdiovizualne festivale, ki prispevajo k navedenim ciljem in ki izpolnjujejo naslednje pogoje: vsaj 70 % upravičenega programa, predstavljenega javnosti med festivalom, ALI vsaj 100 igranih (oziroma 400 kratkih filmov) mora izvirati iz držav, ki sodelujejo v podprogramu MEDIA. V tem programu držav podprograma MEDIA: mora biti vsaj 50 % filmov tujih; mora biti zastopanih vsaj 15 takih držav. 

Roka za oddajo predlogov: – 28. februar 2014 za dejavnosti, ki se začnejo med 1. majem 2014 in 31. oktobrom 2014; – 4. julij 2014 za dejavnosti, ki se začnejo med 1. novembrom 2014 in 30. aprilom 2015.

Potencialni prijavitelji: Vložniki morajo biti evropski subjekti (zasebne družbe, nepridobitne organizacije, združenja, dobrodelne organizacije, fundacije, občine/mestni sveti itd.) s sedežem v eni od držav, ki sodelujejo v podprogramu MEDIA, in neposredno ali z večinsko udeležbo v lasti državljanov te države. Če so izpolnjeni vsi pogoji iz člena 8 uredbe o uvedbi programa Ustvarjalna Evropa in je Komisija začela pogajanja z zadevno državo, so upravičene vloge pravnih subjektov s sedežem v eni od naslednjih držav: - državi članici EU, - državi pristopnici, državi kandidatki ali možni kandidatki s predpristopno strategijo za pristop k Uniji v skladu s splošnimi načeli in splošnimi pogoji za sodelovanje te države v programih Unije, določenimi v okvirnih sporazumih, sklepih pridružitvenega sveta ali podobnih sporazumih, - državi Efte, ki je članica EGP, v skladu z določbami Sporazuma EGP, - Švicarski konfederaciji na podlagi dvostranskega sporazuma, ki bo sklenjen s to državo, - državi evropskega sosedskega območja v skladu s postopki, ki so bili s to državo določeni v skladu z okvirnimi sporazumi, ki določajo njeno sodelovanje v programih Evropske unije. Predlogi vložnikov iz držav, ki niso članice EU, so lahko izbrani, če so na datum sklepa o dodelitvi nepovratnih sredstev podpisani sporazumi o ureditvi udeležbe teh držav v programu, uvedenem z navedeno uredbo.

Vrednost razpisa: Skupni razpoložljivi proračun za sofinanciranje ukrepov v okviru te sheme je ocenjen na 3,25 milijona EUR.

Zneski in delež financiranja: Finančni prispevek EU je pavšalni znesek v višini 19 000 EUR do 75 000 EUR, odvisno od števila evropskih filmov na programu.

Rok za oddajo prijav: 4. julij 2014

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00