Javno povabilo: Učne delavnice

Razpisovalec:

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega povabila je zbiranje ponudb delodajalcev za izvedbo projekta v okviru programa Učne delavnice, ki obsega vključevanje brezposelnih oseb iz ciljne skupine v praktično usposabljanje v delovnem okolju socialnega podjetništva.
Učne delavnice po tem javnem povabilu pomenijo vključevanje brezposelnih oseb iz ciljne skupine, za katere je Zavod ugotovil, da potrebujejo poglobljeno obravnavo, v delovni proces delodajalca, v okviru katerega se vključena oseba (v nadaljevanju: udeleženec
1. pod strokovnim vodstvom internega mentorja praktično usposablja z namenom, da pridobi znanja, veščine, spretnosti in delovne izkušnje v konkretnem delovnem okolju socialnega podjetništva, ter
2. s pomočjo zunanjega mentorja, skozi poglobljeno individualno strokovno pomoč, blaži in rešuje specifične težave, ki so običajno posledica dolgotrajne neaktivnosti oziroma brezposelnosti, invalidnosti, zdravstvenih ter drugih socialnih ovir, vse s ciljem, da bi ob koncu Učne delavnice samostojno opravljal naloge, določene v izbranem programu Učne delavnic

Potencialni prijavitelji:

je pravna ali fizična oseba (poslovni subjekt) vsaj 12 mesecev vpisana v Poslovni register Slovenije, ki poleg spodaj navedenih pogojev izpolnjuje še vse preostale pogoje navedene v besedilu razpisa :
a. je hkrati zaposlitveni center ali
b. ima status socialnega ali
c. ima status invalidskega podjetja,

Ima s pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas zaposleno vsaj eno osebo ali je samozaposlena oseba,12 s polnim delovnim časom (Pogoj zaposlitve vsaj ene osebe je izpolnjen le, če je imel delodajalec zaposleno vsaj eno osebo zadnje tri mesece pred oddajo ponudbe s polnim delovnim časom ali je bil enako obdobje in delovni čas samozaposlena oseba)

Vrednost razpisa:

 2.560.400,00 €

Zneski in delež financiranja:

Upravičeni strošek projekta, ki se izplača delodajalcu za vključeno osebo je mesečni strošek izvedbe praktičnega usposabljanja za udeleženca, ki na podlagi ocenjene vrednosti stroškov delodajalca znaša 560,00 EUR, tj. standardni strošek na enoto.

Denarna prejemka, ki se izplačata udeležencu, sta:
1. dodatek za aktivnost,
2. dodatek za prevoz.
Denarna prejemka izplačuje Zavod neposredno udeležencem v skladu z veljavnim Pravilnikom oizvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja

Opombe:

Čas trajanja učnih delavnic je 6 mesecev. Povabilo je odprto od 15. 1. 2018 do porabe sredstev, najdlje do 31. 12. 2018.

Rok za oddajo prijav: Velja do porabe sredstev. Zadnji rok za prijavo je 13. december 2018.

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

četrtek: 11.00-17.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619