Sofinanciranje kulturnih programov v občini Vodice za leto 2018

Razpisovalec:

Občina Vodice

Predmet javnega razpisa:

Predmet in cilji tega javnega razpisa so sofinanciranje sledečih kulturnih programov:

 • dejavnost registriranih kulturnih društev in njihovih sekcij, skupin in posameznikov za glasbeno dejavnost, - plesno in folklorno dejavnost,
 • gledališko in lutkovno dejavnost,
 • likovno dejavnost,
 • literarno dejavnost in zaloŽništvo,
 • filmsko, video produkcijo ter fotografijo,
 • izobraževalno in razĺskovalno dejavnost s področja kulture'
 • dejavnost širjenja kulture med občane,
 • nove medije,
 • sodelovanje na občinskih, regijskih, drŽavnih srečanjih in na srečanjih v tujini'
 • kulturne prireditve, projekti in akcije,
 • drugi programi, ki doseŽejo vsebinsko učinkovitost. 

Potencialni prijavitelji:

Pravico do sofinanciranja kulturnih programov imajo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoJe:

- so društva, registrirana za izvĄanje kulturne dejavnosti in s svojim dosedanjim delom izkazujĄo priěakovano kakovost, oz. v okviru svojega društva izvajĄo kulturno dejavnost, primerljivo dejavnosti kulturnih druŠtev in imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih

- dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi ali r so zasebniki na področju kulture, ki so vpisani v razvid samostojnih ustvarjalcev pri ministrstvu, pristojnemza kulturo ali r so zavodi, registrirani za opravljanje dejavnosti s področja kulture,

- imajo sedeŽ na območju občine Vodice in zagotovljene osnovne materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske moŽnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti na področju kulture,

- občinski upravi vsako leto redno predloŽijo poročilo o realizaciji programov, poročila o doseŽenih uspehih na občinskih, regionalnih in drŽavnih tekmovanjih, če so se jih udeleŽili ter načrt aktivnosti za prihodnje leto. 

Vrednost razpisa:

Višina razpisanih sredstev v okviru javnega razpisa znaša 21.00o ę.

Rok za oddajo prijav: 15. januar 2018

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

četrtek: 11.00-17.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619