Sofinanciranje društvenih dejavnosti v občini Vodice za leto 2018

Razpisovalec:

Občina Vodice

Predmet javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvjanja društvenih dejavnosti v občini Vodice, razen tistih dejavnosti, kijih izvajajo izključno športna ali kulturna društva. 

Potencialni prijavitelji:

Pogoji za sodelovanje na razpisu: . da je društvo registrirano za izvajanje dejavnosti skladno zZakonom o društvih, o da ima sedeŽ na območju občine Vodice' . da ne kandidira na drugih občinskih razpisĺh, ali na drug način prejema proračunskih sredstev, . da deluje najmanj eno leto, . da ima urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini, kot to določa Zakon o društvih, . da dejavnost opravlja na nepridobitni osnovi, 2. 3 4. a da občinski upravi vsako leto redno predloŽi poročilo o realizaciji programov oz. projektov, izvedenih v preteklem letu (društvo, ki kandidira prvič poročila ne predloŽi). 

Vrednost razpisa:

Višina razpisanih sredstev v okviru javnega razpisa znaša 1í.000 €. 

Rok za oddajo prijav: 18. januar 2018

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

četrtek: 11.00-17.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619