Creative Europe - MEDIA Sub-programme: Support for Access to Markets (EACEA/18/2017)

Razpisovalec:

Razpisuje: EACEA - Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno in kulturo

Predmet javnega razpisa:

V okviru podprograma Media programa Ustvarjalna Evropa je objavljen javni razpis, namenjen podpori za dostop do trgov za leto 2018. 

Ta razpis za zbiranje predlogov je namenjen podpori ukrepov in dejavnosti, ki se izvajajo znotraj in zunaj držav, ki sodelujejo v podprogramu MEDIA. Upravičene bodo samo vloge, ki ustrezajo vsaj enemu od naslednjih treh ukrepov:
Ukrep 1 – medpodjetniški (fizični) trgi za evropske avdiovizualne strokovnjake
Ukrep 2 – spletna orodja, ki spodbujajo medpodjetniške izmenjave
Ukrep 3 – dejavnosti medpodjetniške promocije evropskih del.

 

Potencialni prijavitelji:

Vložniki morajo biti evropski subjekti (zasebne družbe, nepridobitne organizacije, združenja, dobrodelne organizacije, fundacije, občine/mestni sveti itd.) s sedežem v eni od držav, ki sodelujejo v podprogramu MEDIA, in neposredno ali z večinsko udeležbo v lasti državljanov te države. Prijavitelji morajo imeti sedež v eni od držav, ki sodelujejo v podprogramu Media, ter izpolnjevati druge razpisne pogoje.

Vrednost razpisa:

7.5 milijona EUR

Opombe:

Trajanje projekta: do 12 mesecev

Rok za oddajo prijav: 15. februar 2018

Več informacij in prijavni obrazci: Domača stran razpisa

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

četrtek: 11.00-17.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619